NÁVŠTĚVNÍ HODINY

Felix Mitterer

Překlad: Josef Balvín
Žánr: činohra
Obsazení: 4 muži, 4 ženy

Čtyři samostatné scény; čtyři lidské osudy vyslovené v krátkém dialogu vždy dvou lidí. Společná pro všechny čtyři scény je neobvyklost situace, v níž se hlavní osoby ocitly. Odehrávají se v různých zařízeních se zvláštní péčí v době návštěv. Setkání první - starobinec. Dialog opuštěného starce se snachou.  Marná vzpoura stáří proti samotě a zbytečnosti. Setkání druhé - věznice. Rozhovor odsouzené s manželem, kterého  se pokusila zabít. Sonda na dno lidské duše,  uprostřed rodiny osamělé a bezradné. Setkání třetí - psychiatrie. Návštěva dcery u otce. Složitý pokus o vzájemnou domluvu s člověkem, jehož umístění v ústavu pro duševně choré je velmi sporné. Setkání čtvrté - nemocnice. Umírající ženu navštěvuje její muž a během setkání se projevuje proti jejich vůli prázdnota vzájemného vztahu.     Jen takto vyhrocené situace donutí příbuzné, kteří by spolu jinak nemluvili, ke vzájemné komunikaci. Každý výstup je samostatným minidramatem. Jako celek vypovídá hra o lidské a sociální bídě uvnitř společnosti.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.