TOVÁRNA NA ABSOLUTNO

Karel Čapek

Obsazení: 29 mužů, 6 žen
Dekorace: náznaková

Přepracovaná jevištní verze Jana Pišty (první se souhlasem O.Scheinpflugové vznikla v roce 1966) věrně zachovává půdorys Čapkova stejnojmenného románu. Prolog a epilog se odehrává v hostinci po skončení největší světové války. Vlastní děj líčí v dramatické zkratce sled událostí, které nastaly po vynalezení tajuplné nezničitelné hmoty. Síla, jež vzniká, přivádí lidi na cestu k bohu. Jenže bůh má mnoho podob a to, co původně lidi spojovalo, se posléze stane jejich zkázou. I ta nejhumánnější myšlenka se dá zneužít pro mocenské zájmy. Čapkovo poselství z roku 1922 je bohužel aktuelní i v posledním desetiletí 20. století.

  Text je k dispozici v DILIA.