SETKÁNÍ (Találkozás)

Péter Nádas

Překlad: Estera Sládková
Obsazení: 4 muži, 1 žena
Dekorace: náznaková

Mimořádný zjev současné maďarské dramatiky P. Nádas je představitelem intelektuální tvorby, která ve své nejednoznačnosti a nedefinovatelnosti vytváří obrovský prostor pro invenční uchopení divadelního textu. Dramatický příběh ženy z nedávné minulosti logicky i citově přesahující do přítomnosti evokuje nejen atmosféru jedné rozporuplné doby, ale také - či především - bohatý vnitřní svět hrdinů. Pro Nádase není důležitá dramatická zápletka, nýbrž její odraz v duchovním světě jedince. Autor upřednostňuje pocity a představy před vnější dramatičností. Je to dílo veskrze originální, myšlenkově i interpretačně náročné, těžko souměřitelné.

  Text je k dispozici v DILIA.