SCÉNÁŘ (Forgatókönyv)

István Örkény

Překlad: Kateřina Pošová
Obsazení: 9 mužů, 5 žen
Dekorace: náznaková

I. Örkény, výrazná osobnost evropské dramatiky, byl již svými díly zastoupen i na českých jevištích (Hledání klíčů, Kočičí hra, Pokrevní příbuzní, Rodina Tótů). Poprvé se však můžeme seznámit s hrou - filmovým scénářem -, kde se formou divadla na divadle obnažují bolavá místa protifašistického odboje, otázky kolaborace, viny a odpovědnosti. Kdysi jednotná skupina, dnes orchestr vyhraněných osobností, nacvičuje hru na pravdu. Reminiscence se prolínají se současností, vyhrocuje se utajované, potlačované, pomstychtivé. Smaže vlna času kompromisy vůči svědomí, vůči mrtvým? Něco je zodpovězeno, něco promlčeno - chapadla moci však překračují bariéry prostoru i času...

  Text je k dispozici v DILIA.