SIBIŘ (Sibirien)

Felix Mitterer

Překlad: Jitka Jílková
Obsazení: 1 muž
Dekorace: 1 interiér

Stařec v domově důchodců - opuštěný, odstrčený od rodiny a bez zájmu nynějšího okolí; život za sebou, může žít jen ze svých vzpomínek. Co mu zbývá? Vžívá se sám do situací, jakoby za ním někdo přišel a povídá si - se svou snachou nebo s prezidentem, jemuž napsal stížnost na poměry v domově. Vede tak svůj životní monolog, v němž pobyt ve starobinci charakterizuje jako horší než své válečné zajetí na Sibiři. Myšlenky přeskakují z jedné vzpomínky na druhou a divák sleduje s neutuchajícím zájmem starého hašteřivého muže, v němž se pojí rozezlenost na rodinu i na ošetřovatelky s něhou vzpomínek a touhy po návratu do dřívějšího života. Jenomže stařec je na konci sil. Nemůže už, co by tolik rád, jeho nespokojenost je podmíněna nemohoucností, kterou si přes všechno trápení nechce připustit. Až v poslední, úplně poslední chvíli  nachází v sobě smír a vyrovná se s osudem. Vtipný text dává vzácnou příležitost k herecké studii člověka se všemi špatnostmi i krásami, které stáří vepsalo do jeho osobnosti.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.