ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ (A Man For All Seasons)

Robert Bolt

Překlad: Jiří Josek
Obsazení: 8 mužů, 3 ženy

Úsměvné i nelítostné drama o životaschopnosti slabých a nesmrtelnosti silných. Jindřich VIII., panovník, který se zapsal do dějin svým šestiženstvím, převratnou reformou církve, již provedl proto, aby se mohl rozvést, bezpočtem svých popravených odpůrců a řadou dalších člověčích i státnických výstředností, je nesmírně atraktivní postavou pro drama i literaturu. I anglického dramatika Bolta inspirovalo napjaté ovzduší jeho dvora, jako hlavní postavu však nezvolil samotného panovníka, ale jednoho z největších světových filosofů, lorda kancléře Thomase Mora, který se pro svůj pevný otevřený nesouhlas se založením anglikánské církve stal jednou z obětí Jindřichových represí. Přesto je Boltova hra plná humoru a lásky k životu. Thomas More v ní není suchým intelektuálem či bigotním katolíkem, ale inteligentní a přemýšlivou bytostí z masa a kostí, žije plnokrevným životem obklopen milující rodinou a jeho vynucená smrt nepůsobí jako akt mučednictví, ale jako výraz nejvyšší osobní svobody. Hra je zalidněna řadou dalších historických postav – Jindřich VIII., vévoda z Norfolku, Thomas Cromwell…, jimiž představuje galerii lidských charakterů a rozdílných přístupů k mocensko-etickým sporům, jejichž podstata se od 16. století dodnes nijak zvláš? nezměnila.

  Text může DILIA zprostředkovat.