K ČERTU S MLÁDÍM (Zum Teufel mit dem Juged)

Holger Franke

Překlad: Rudolf Trinner
Obsazení: 2 ženy (s větším věkovým rozdílem)

Zajímavé komediální zpracování hry známého německého autora v nesmlouvavém pohledu dvou žen na jejich věkový rozdíl a z něj vyplývající malé i větší životní konflikty. Hra sestává ze čtrnácti herecky vděčných a poutavě odlišných scén v podání dvou představitelek odlišného stáří. V moderním, mnohdy i stavebně odvážném zpracování, přesto pro diváky poutavým spádem, patří tato hra mezi komedie plné vděčného úkolu jak pro režiséra, tak i pro obě ženské role.  

  Text je k dispozici v DILIA.