ZAKLÍNADLO (Sacristi-Stumac)

Barbara Y. Flamandová

Překlad: Jana Černá
Obsazení: 1 muž, 2 ženy
Dekorace: náznaková

Dva mladí lidé, muž a žena, jsou pozváni jedním autorem, aby zahráli divadelní hru bez námětu. Mají k dispozici pouze své tělo a prostor. Nejsou svázáni  určitou myšlenkou, nemusí se omezovat na běžný slovník a jejich slova se mohou vynořovat z uvolněné imaginace, osvobozené od jakékoliv konvence. Autorka zde vytváří parodii, která končí ve chvíli, kdy se oba pozvaní obrátí proti autorovi a vytvoří z této hry beze smyslu svoji hru pravdy. Ubití, bezvýznamní v očích společnosti, se teď odvážili projevit svou jedinečnost.

  Text je k dispozici v DILIA.