POSLEDNÍ MĚSÍCE (Le ultime lune)

Furio Bordon

Překlad: Alena Bahníková
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 1 žena
Dekorace: náznaková

Současný italský dramatik a režisér Furio Bordon napsal tuto hru v polovině 90. let. Ihned poté ji uvedla řada evropských divadel, avšak nejproslulejší se stala inscenace v italském Terstu: ve své poslední divadelní roli zde exceloval slavný Marcello Mastroiani. Výchozí situace je zdánlivě černobílá – nevděčný syn odkládá svého starého otce do domova důchodců. Autor nás ovšem brzy přesvědčí, že rodinné vztahy jsou mnohem složitější, protože pramení z komplikovaných lidských povah, nevyslovených bolestí, egoismu i neschopnosti umět si vzájemně projevovat lásku. Utvrzuje nás v tom, že odpuštění, soucit a umění nepřehlédnout a pochopit utrpení druhých lidí je jednou z cest k nalezení vnitřní harmonie nás samých.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.