ELIXÍR A HALÍBELA

Markéta Zinnerová

Žánr: Rozpustilá pohádková hra
Obsazení: 5 mužů, 5 žen, kompars (strašidla, služebnictvo)
Dekorace: zámek (komnaty, zahrada, nádvoří), chatrč v lese

Pan král má dvě velmi nezvedené a rozmazlené dcery, o jejichž výchovu se marně snaží guvernantka Irene a učitel Ámos. Král by princezny rád provdal, ale nikdo je nechce. Jeho trápení s dcerami tajně sleduje zlá čarodějka Halíbela. Její „nepovedený“ syn Elixír (je to totiž hodný kouzelník) se s matkou vsadí, že láska princezny změní k lepšímu. Jako na zavolanou  se na zámku objeví princ Upolín a jeho sluha a přítel Honza. Princezny se sice předvádějí v nejhorším světle, ale láska je tu. To ovšem král zatím neví a na Ámosovu radu svěří dcery čarodějnické dvojici k převýchově. Děj spěje ke zdárnému konci: ženichové vysvobodí své vyvolené, láska polepší několik dvojic najednou a vše dopadne ke všeobecné spokojenosti. Hra předpokládá kontakt s publikem a vyžaduje světelné a zvukové efekty. Autorka provází text náznakem vlastního režijního pojetí (není však závazné). Stejnojmenná televizní pohádka obdržela na  festivalu filmové a televizní tvorby v Ostrově v r. 2001 Křiš?álovou vázičku dětské poroty za nejlepší dílo v kategorii dětské tvorby, cenu dětského diváka za nejoblíbenější dílo festivalu a zvláštní cenu poroty za nevšední zpracování díla.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.