TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK (Un petit jeu sans conséquence)

Jean Dell, Gérald Sibleyras

Překlad: Michal Lázňovský
Obsazení: 3 muži, 2 ženy (všichni mladšího věku)

Matka (ve hře nevstupuje) uspořádala rodinný piknik na rozloučenou se starým rodinným domem, který se prodává. Bydlí v něm jen neúspěšný Brunův bratranec Patrick. Ten je také příčinou všeho neštěstí: je známý tím, že šíří drby a že parazituje na lidech. A ukazuje se, že proti němu není obrany. Bruno a Claire jsou spokojený pár a přestože nejsou oddáni, považují se téměř za manžele. Patrik se však o jejich soužití vyjádří slovy, která Claire popudí, a tak „žertem“ řekne, že se s Brunem rozcházejí. Tak se zrodí „malá hra“, které se Bruno sice brání, ale která všechny přeroste. Na scéně se navíc objeví Serge, s nímž tu Bruno kdysi strávil prázdniny. Od té doby mezi sebou mají nějaké nevyjasněné - jakkoli zdánlivě zapomenuté - spory. Malá lež zasela sémě: Bruno s Claire se teď ze všech stran dozvídají, že si o nich všichni mysleli, že se k sobě vůbec nehodí, a dochází k rozkladu. Navíc se ukáže, že Serge už Claire viděl a ve skutečnosti nepřijel kvůli Brunovi, ale kvůli ní. A Claire se najednou otevřou nové obzory. Po různých citových i situačních peripetiích Claire Bruna opouští, doslova uteče a odjíždí se Sergem na motorce. Potrestáni jsou všichni, kdo zůstali, včetně parazita Patricka, který si musí hledat jinou možnost jak a kde přežít: odskáče to zřejmě „rodinná“ přítelkyně Bruna a Claire Axelle, která si do celé hry také přiložila polínko.
  Velmi pečlivě, vtipně a dobře napsaná hra, ve které se rozehrávají tragikomické situace s hořkostí i humorem. Vděčná pro herce – postavy jsou přesně viděné, plastické – a jistě i pro diváky. Zábavná hra zabývající se tématy, která se dnes týkají mnoha zejména mladších lidí.Hra a její inscenace dostaly v roce 2003 několik Cen „Molière“ (francouzský Radok).

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.