SVATÁ VÁLKA (Heiliger Krieg)

Rainald Goetz

Překlad: Michaela Náhlovská
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, hojný kompars

Když roku 1986 dopsal Rainald Goetz první část své trilogie Krieg (Válka) a dal jí název Svatá válka, netušil, jak bude za pár let aktuální. Literární provokatér a autor nenávisti ji původně namířil proti pokrytectví tzv. mírových hnutí a zodpovědných občanů staré Evropy a především Německa. Uprostřed spokojené stagnace blahobytu rozvinul fantazii o znovunavrácení revolučního násilí, o konci společenského pořádku, o malosti měšťáckého myšlení a o absenci víry. Ideologicko-utopické vize a otázky lidské svobody, které Goetz odhaluje v proslovech svých pivních kumpánů, i bezejmenné násilí a teror se staly realitou. Průvodcem Goetzovým světem jsou tři ožralové, kteří u piva rozebírají politiku, vedou obchody, vzpomínají na „staré dobré časy“ a kolem nich si zatím zodpovědní občané stěžují na ztrátu kulturních hodnot, a přitom zavírají oči před každodenním vražděním řádící soldatesky. Hra je jakousi apokalyptickou liturgií rozdělenou na pět hlavních částí. Každá část má dále řadu výstupů a zpěvů - střídají nesourodé výstupy vojáků a nejrůznějších občanů se zpěvy sborů a rozhovory pivních kumpánů. Svou délkou i počtem osob je tato hra tzv. velkým plátnem. V nezkrácené verzi její délka překračuje tři hodiny.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.