MASKA SIKY (Le Masque de Sika)

José Pliya

Překlad: Michal Lázňovský
Obsazení: 3 muži

Tři přátelé se setkávají po dvaceti letech. Jsou to Afričané, kteří se usadili v Paříži, i když se každý vydal zcela jinou cestou. Mají v úmyslu si zavzpomínat na zlaté gymnaziální časy, kdy ještě byli svobodní a užívali života. Ale čím déle oslavují, tím více se ukazuje, že jejich „hříchy mládí“ nebyly tak docela nevinné. A minulost je nečekaně přepadne a zaútočí: kdosi jim na oslavu doručí africkou masku. Ta maska kohosi připomíná – a ať už je to sugesce nebo magie, jejich africká vlast k nim promluví voláním, které zpochybní celý jejich dosavadní život. Naši tři hrdinové, černí intelektuálové středního věku, kteří přijali evropskou (nebo spíš globalizovanou?) kulturu a morálku, byť každý po svém, zjišťují, že klíč k jejich životu leží v jejich domovině – hluboko pod vrstvami civilizačních nánosů...
    Tato hořkosladká komedie beninského dramatika vyšla v březnu 2004 péčí Divadelního ústavu v edici Současná hra.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.