KOČKY MAJÍ SEDM ŽIVOTŮ (Katzen haben sieben Leben)

Jenny Erpenbeck

Překlad: Martina Černá
Žánr: Drama v 11 obrazech
Obsazení: 1 muž (němá role), 2 ženy
Dekorace: náznaková

Divadelní hra nabízí velké inscenační i herecké možnosti. Text je složen z 11 obrazů, které jsou vždy dialogem dvou nesmiřitelně znepřátelených žen připomínajícím souboj, a to na život a na smrt. Erpenbecková vyčerpává snad všechny možné kombinace vztahů, v nichž se ženy mohou setkat jako protivnice: matka-dcera, služebná-paní, učitelka-žačka, manželka-milenka, lesbický a zároveň nenávistný vztah, mladá dívka-stařena apod. Každý obraz končí smrtí jedné z žen. Další rovinou hry jsou poetické monology, které oddělují jednotlivé příběhy. Obě protagonistky je odříkávají společně, a tím splývají v jakémsi abstraktním prostoru Pouště, přičemž odkazují k principu ženského života - věčnému zápasu se sokyní - a k smrti, která je přítomna v každém okamžiku naší existence. Hru je podle předpisu autorky možno hrát jako příběh slabší a silnější v konstantním obsazení stejné herečky do role vítězky a stejné herečky do role stále znovu porážené. Druhou možností je střídat obsazení podle temperamentu hereček, čímž hra získává rytmus houpačky nahoru-dolů.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.