BLÝSKÁNÍ NA ČASY (Wetterleuchten)

Daniel Call

Překlad: Vladimír Čejchan
Žánr: Dámské měšťanské drama
Obsazení: 3 ženy
Dekorace: zašlý lokál venkovského hostince

Díky bouřce, která způsobí výpadek elektrického proudu, zmlkne v zapadlém venkovském hostinci hudba a televize a moderní technika vypovídá služby. Nastalá situace poskytuje čas k dialogu majitelek lokálu - sester, které spolu po desetiletí žijí ve vztahu vzájemné Hassliebe". Hanni ztělesňuje racionální princip: spravuje majetek, zajišťuje kontakt se světem a obdivuje moderní technické výdobytky. Kitty je jejím pravým opakem, svět vnímá prizmatem mírné potrhlosti a silné pověrčivosti. Právě proto jsou schopny vést pouze paralelní monology a poslouchat se začnou až s příchodem nečekaného hosta, podnikatelky Molli, která do hovoru vnáší směs světácké žvanivosti a útržkovitých pravdiček moderního života. Hra se dotýká témat (post)emancipace, stárnutí a rozháranosti současného světa, nechybí jí nadreálné prvky, ovšem namísto nalezení nějakého smyslu lidského pachtění nabízí cestu k hledání vlastní identity a osobnosti.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.