SOUSTA

David Drábek

Obsazení: 6 mužů, 4 ženy

Manželé Soustovi jsou souzeni pro svou údajnou zvrácenost a kanibalismus. Soud po drahném oddalování vyslechne dva svědky a obžalované odsoudí k trestu smrti. Souzeným se však pozornost nevěnuje. Tady se především soupeří, a to mezi vždy úspěšným mladým prokurátorem, který mění soud v televizní show, obhájcem - intelektuálem, zdrceným krizí doby a enormní přizpůsobivostí mladé generace, a poněkud primitivním starým soudcem, jehož hlavní ctižádostí je konečně tu najít partu kamarádů. Oba prokurátorovi svědci mají jisté kouzlo, on není zcela duševně zdráv, což by mohlo mít souvislost s těžkým ublížením na zdraví, jehož se prý na něm Soustovi dopustili; ona se k soudu ani osobně nedostaví. Hra „Sousta“ disponuje neotřelými nápady a ostrou ironií.

  Text je k dispozici v DILIA.