JANA Z PARKU

David Drábek

Obsazení: 11 mužů, 4 ženy

Hra o dvou půlích

Jana slyší Hlasy, které jí radí, aby odešla žít do parku uprostřed velkoměsta a zkusila být sama sebou. Najde lidi, kteří jsou ochotni ji následovat - a jsou to lidé velmi rozliční. V parku totiž nežijí jen fe?áci a vágusové, ale přijede sem na radu svého psychiatra i bohatý podnikatel. Postavám se však příliš nedaří vyřešit si své problémy, najít se. Poté co se objeví tajemný Uchuchul, se téměř všichni vracejí zpět - do života, jaký žili dřív. Zůstává jen Uchuchul, Jana a umírající fe?ák Haš. Uchuchul nabídne Janě manželství a před ní vyvstane vize spokojeného života. Jana pochopí a odmítne.

  Text je k dispozici v DILIA.