Klíma, Ivan (CZ)

Klíma, Ivan

*1931

Český prozaik, dramatik a publicista. Bývalý disident, spoluzakladatel 'Obce spisovatelů' (1989) a předseda českého 'PEN-klubu' (1990-93).

Ivan Klíma prožil jako dítě tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín (od prosince 1941). Po válce vystudoval reálné gymnázium v Praze (mat. 1951). Začal studovat na Vysoké škole politických a hospodářských věd, po jednom semestru však v roce 1952 přestoupil na FF UK. Studia češtiny a literární vědy ukončil roku 1956 diplomovou prací o Karlu Čapkovi. V témže roce se stal redaktorem časopisu Květy, roku 1957 získal roční stipendium Literárního fondu, od roku 1959 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel (spoluredigoval zde edici Život kolem nás). V letech 1963–69 působil jako zástupce šéfredaktora Literárních novin, později Literárních listů a Listů (vždy až do jejich zákazu) a byl členem Ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Od podzimu 1969 přednášel šest měsíců jako hostující profesor na michiganské univerzitě v Ann Arbor (USA). Během 70. a 80. let krátkodobě pracoval v různých zaměstnáních (sanitář, posílkář, zeměměřičský figurant), většinou však byl spisovatelem z povolání. V prosinci 1989 byl jedním ze zakladatelů Obce spisovatelů, v letech 1990–93 byl předsedou českého centra PEN-klubu.

Klíma je prozaik, publicista, esejista, autor divadelních her i knížek pro děti; blízké jsou mu především menší útvary – povídka, črta, reportáž, novela. V době, kdy neměl možnost doma oficiálně publikovat, vycházela jeho díla jednak v četných překladech v zahraničí, jednak doma v samizdatových edicích. Klíma patří k nejpřekládanějším českým autorům, se zahraničními nakladateli spolupracuje i jako autor rozsáhlých předmluv k edicím děl českých spisovatelů (Jan Neruda, Karel Čapek, Jan Skácel). V roce 2002 byla Ivanu Klímovi udělena mezinárodní Cena Franze Kafky, v roce 2003 Cena Společnosti pro vědy a umění. 


Synopse

CUKRÁRNA MYRIAM

KLÁRA A DVA PÁNI

MINISTR A ANDĚL

MISTR

POROTA

ZÁMEK

ŽENICH PRO MARCELU