Müller, Heiner (DE)

 

Heiner Müller (1929-1995) patří bezesporu k nejznámějším východoněmeckým autorům. Levicový dramatik, spisovatel a režisér vstoupil vzápětí po ukončení vojenské služby a zajetí v roce 1947 do Socialistické strany Německa (SED). V 50. letech pracoval jako novinář v kulturním tisku a jako zaměstnanec východoněmeckého Svazu spisovatelů. Již v této době píše své první divadelní hry. V roce 1958 vstupuje do divadelní praxe: nejprve působí v Gorki Theater v Berlíně, od 70. let pak působí jako dramatik Berliner Ensemble a stává se nepostradatelným spolupracovníkem režisérů Matthiase Langhoffa a Petera Zadeka.
    V roce 1961 také přicházejí první kontroverze: po uvedení hry Přesídlenkyně (Umsiedlerin) je vyloučen ze Svazu spisovatelů a i po přepsání hry je opakovaně kritizován ze strany SED. 80. léta jsou obdobím vrcholných Müllerových her (Hamlet-stroj, Pověření ad.) a přichází i řada úspěchů v zahraničí a doma. V roce 1988 je Heiner Müller přijat zpět do Svazu spisovatelů.
    Po sjednocení Německa v 90. letech se Müller angažuje v revolučních společenských změnách, věnuje se spíše praktickému divadlu v berlínském Deutsches Theater, krátce před svou smrtí se ještě stává intendantem Berliner Ensemble. Do posledních chvil svého života ovšem ve své divadelní i dramatické tvorbě provádí reflexi společenské situace v Německu.
    DILIA nabízí následující Müllerovy hry: Ženská komedie; Cement; Silnice na Volokolamsk I., II., III.; Berlín: smrt Germánie; Shakespearův Titus Andronicus, anatomie a komentář; Materiál k Medee; Popis obrazu; Kvartet. 


Synopse

POPIS OBRAZU