Cena na podporu současné dramatiky a možnost rezidence v Münchner Kammerspiele

26.11.2022
Cena na podporu současné dramatiky a možnost rezidence v Münchner Kammerspiele

Město Mnichov, nakladatelství Drei Masken Verlag a divadlo Münchner Kammerspiele vypisují cenu na podporu současné dramatiky.

Cena je určena dramatičkám a dramatikům, kteří jsou na začátku kariéry, mají maximálně dvě uvedené hry a nejsou zastoupeni v německojazyčném prostoru dosud žádným nakladatelstvím.

Uzávěrka je 15. 9. 2022.

 

Zájemci musí poslat následující podklady:

· 10 stránkovou ukázku z textu hry

· Jednostránkové expozé hry

· Expozé (max. 3 strany) dalšího projektu, na kterém by zájemce chtěl pracovat během rezidence v Münchner         Kammerspiele

· Tabelární životopis

 

Všechny uvedené podklady je třeba dodat elektronicky ve formátu pdf v němčině nebo angličtině na adresu: foerderpreis.dramatik@muenchen.de 


Bližší informace v angličtině níže.