Gambaro, Griselda (AR)

 

Griselda Gambaro (1928) pochází z Buenos Aires a zaujímá význačné místo v kontextu současného argentinského, potažmo latinskoamerického divadla. Je jednou z nejplodnějších a nejznámějších dramatiček Latinské Ameriky dvacátého století. Dramatika i biografie Griseldy Gambaro je formována obdobím politických režimů – ať už Perónova v 50. letech, tak pravicové diktatury v 70. a 80. letech. Právě tzv. Špinavá válka, během níž byli odpůrci režimu brutálně likvidováni, donutila i Gambaro emigrovat do Španělska. Do rodné země se vrací teprve po obnovení demokracie v roce 1983.
    Dramatická tvorba Griseldy Gambaro se dělí na dvě hlavní linie: alegorie demaskující politický útlak a hry zaměřené na ženskou emancipaci. K jejím nejznámějším a nejuváděnějším hrám patří Stěny (Las Paredes, 1966), Siamská dvojčata (Los Siameses, 1967), Tábor (El Campo, 1968), Zlá krev (La Malasangre, 1982), Souhlasit (Decir Sí, 1981), Zuřivá Antigona (Antígona Furiosa, 1968).
    DILIA nabízí v českém překladu hry Tábor a Souhlasit.


Synopse

SOUHLASIT