Německé překlady her Romana Sikory vyšly v antologii

27.4.2022
Německé překlady her Romana Sikory vyšly v antologii

Dramatik Roman Sikora a editorka a překladatelka jeho divadelních her do němčiny Barbora Schnelle představili 16. března 2022 právě vydanou antologii Frühstück mit Leviathan (Snídaně s Leviathanem). Ve vzájemném dialogu hovořili o tom, jakými prostředky reaguje Sikorova dramatika na společensko-politické výzvy současnosti a před jaké úkoly to staví jeho překladatelku. Křest knihy proběhl v rámci programu Leipzig liest 2022 v Schaubühne Lindenfels a ukázky ze Sikorových her zde přečetl lipský herec Sven Reese.


O knize

Roman Sikora: Frühstück mit Leviathan. Theaterstücke. Berlin: Neofelis, 2021, ed. Barbora Schnelle.

Antologie obsahuje sedm aktuálních divadelních her Romana Sikory, jednoho z nejvýznamnějších současných českých politických dramatiků. Sikora propojuje kritiku kapitalismu s divadelně specifickou analýzou mocenských struktur společnosti, jíž dominují tržní mechanismy a v níž vykořisťování a hon za ziskem prosakuje až do nejintimnějších sfér mezilidských vztahů. Jeho postavy hovoří formalistním jazykem plným redundantních a útržkovitých vět, který dekonstruuje každodenní fráze a idiomy. Sikorovy hry jsou hořké a sarkastické komedie s citem pro groteskní absurdity současné společnosti.

Ve hře Zámek na Loiře, vítězné hře dramatické soutěže Talking About Borders 2017, předkládá Sikora groteskní obraz našeho eticky vyprázdněného světa práce a tematizuje aroganci, nekultivovanost a oligarchické struktury v současné politice. Hrdina komedie Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. popisuje svou kariéru úspěšného a bezskrupulózního bankéře, než mu úraz znemožní pokračovat v práci. V dluhové spirále končí na ulici, kde však i nadále konsekventně buduje vztahy na základě tržních principů, jejichž obětí se nakonec sám stává. Ve Smrti talentovaného vepře je parabolicky zobrazeno mocenské zneužití uměleckého talentu v totalitních strukturách na základě biografie prasete v masovém chovu. Hra Na cestě k vítězství nás zavádí do řad rakousko-uherské armády doby První světové války a ukazuje v brutálně-satirické podobě mentalitu válečné mašinerie. Sikorova Antigona v apokryfní hře Smetení Antigony obrací svůj hněv a protest proti všemu a všem. Hosté, kteří přicházejí na Snídani s Leviathanem, jenž je jedním z nejbohatších podnikatelů světa, jsou v naději na odměnu ochotni vzdát se jakýchkoliv principů. Ve hře Pražské jezulátko zasazuje Sikora biblický příběh zrození do drsné a cynické současnosti.

Edičně připravila a přeložila Barbora Schnelle, která je rovněž autorkou úvodní eseje a rozhovoru s Romanem Sikorou. Hru Smrt talentovaného vepře přeložila Kathrin Janka spolu s Barborou Schnelle. Vychází jako třetí svazek edice Drama Panorama – Neue internationale Theatertexte (Drama Panorama – Nové mezinárodní divadelní texty) v nakladatelství Neofelis Verlag Berlin. Více informací na stránkách nakladatelství https://neofelis-verlag.de.

Pořádá Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. v rámci projektu panorama #2: übertheaterübersetzen, jež byl podpořen Zmocněnkyní Spolkové vlády pro kulturu a média a Německým fondem překladatelů (Deutscher Übersetzerfonds) v rámci programu Neustart Kultur. Za podpory Českého literárního centra, jež je součástí Moravské zemské knihovny v Brně. Ve spolupráci s divadlem Schaubühne Lindenfels a nakladatelstvím Neofelis Verlag