Kajava, Marie

Kajava, Marie

*1980

Finská dramatička a dramaturgyně, absolventka helsinské Divadelní akademie TeaK. Píše divadelní hry a různorodé divadelní scénáře krystalizující z postupného procesu zkoušení. Jako dramaturgyně se podílela na mnoha projektech od dramatických a tanečních inscenací po dokumentární filmy. Kromě práce pro divadlo se věnuje také žurnalistice, ve které klade zvláštní důraz na lidská práva, migraci a místní rozvoj.


Synopse

HLADOMOR