Soutěž o nejlepší dramatický text Dráma je vyhlášena

15.12.2021
Soutěž o nejlepší dramatický text Dráma je vyhlášena

Dramatičky a dramatici můžou opět soutěžit o nejlepší dramatický text. Soutěž DRÁMA je vyhlášena. Soutěž původních dramatických textů ve slovenském a českém jazyce DRÁMA hledá už po dvaadvacáté svou vítězku či svého vítěze. Na autorku či autora vítězného textu čeká odměna v hodnotě 1 000 €.


Soutěž o nejlepší dramatický text vyhlašuje Divadelní ústavČinohra Slovenského národního divadlaDivadlo Jána Palárika v Trnavě a Činohra Státního divadla Košice. Partnerem soutěže je Rozhlas a televize Slovenska – Rádio Devín. „Soutěž DRÁMA už dlouhá léta úspěšně inspiruje naše autorky a autory, vyhledává nové talenty a přináší nová témata. Nabízí možnost vstoupit do konfrontace s jinými autory a v ideálním případě jim může pomoci při realizaci díla na scéně. Předcházející ročník, kterého se zúčastnil rekordní počet dramatických textů, jen potvrdil, že i náročné období přináší impulzy pro původní slovenskou tvorbu,“ vysvětluje ředitelka Divadelního ústavu Vladislava Fekete.

Uzávěrka 22. ročníku soutěže je 31. ledna 2022. Soutěž je anonymní a texty jejích finalistů budou publikované v podobě elektronické knihy.

Lákavé ceny od organizátorů a partnerů soutěže.

Vzhledem k tomu, že největší odměnou pro autorky a autory původních dramatických textů je inscenování jejich textů, jsou tomu přizpůsobené speciální ceny organizátorů a partnerů soutěže. Činohra Slovenského národního divadla udělí speciální cenu, kterou je nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení v Modrém salóně SND. Divadlo Jána Palárika v Trnavě udělí speciální cenu, kterou je nastudování vybrané hry v rámci projektu #stagestream. Činohra Státního divadla Košice udělí speciální cenu, kterou je nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení ve Státním divadle Košice. Štúdio 12 udělí speciální cenu, kterou je nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení ve Štúdiu 12. Partner soutěže Rozhlas a televize Slovenska – Rádio Devín udělí Cenu Rozhlasu a televize Slovenska, kterou je nastudování textu v podobě rozhlasové hry nebo inscenovaného čtení.

Informace pro zasílání soutěžních textů do soutěže DRÁMA

Instrukce k zasílání soutěžních textů emailem

Přihlašované texty bez označení jména a dalších identifikátorů můžou autorky a autoři poslat e-mailem na adresu anna.soltysova@theatre.sk. Email musí kromě soutěžního textu obsahovat naskenovanou přihlášku, stejně jako doklad o zaplacení registračního poplatku v hodnotě 15 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peněžní ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180).

Instrukce pro zasílání soutěžních textů poštou

Přihlašované texty v jedné tištěné kopii a jednom vyhotovení textu na CD nosiči nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peněžní ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180) zašle autorka nebo autor na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2021“

Koordinátorka soutěže: Anna Šoltýsová
e-mail: anna.soltysova@theatre.sk