COVID – Kultura III - upozornění pro žadatele

10.3.2021
COVID – Kultura III - upozornění pro žadatele

V zájmu co nejrychlejšího vyplácení jednorázové podpory ve výši 60.000,- Kč z dotačního programu COVID – Kultura, MKČR ve spolupráci s MPO změnilo rámec poskytování podpory, ze které vyplývá pro žadatele nová administrativní povinnost spočívající v zaškrtnutí nově připojeného čestného prohlášení k podpoře de minimis (tj. podpora malého rozsahu).


Doplnění je nutné, aby byl splněn právní rámec podpory malého rozsahu a aby výzva 3.1 dotačního programu COVID – Kultura pro OSVČ nemusela být notifikována Evropskou komisí, což by prodloužilo dobu pro výplatu podpory. Předpokladem poskytnutí podpory malého rozsahu je nečerpání podpory de minimis do cca 5 200 000 Kč (resp. 200 000 EUR) v průběhu posledních 3 let.

 Technicky se tato změna projeví ve formuláři tím, že žadatelé zaškrtnou o jedno čestné prohlášení navíc:

-        Žadatelé, kteří žádost ještě nepodali, mají ve formuláři novou záložku „čestné prohlášení vázané k podpoře de minimis“ připravenu;

-        Žadatelům, kteří již žádost podali, bude žádost vrácena k doplnění a tito žadatelé se budou muset přihlásit do systému ještě jednou a v nové záložce odkliknout nově přidané „čestné prohlášení vázané k podpoře de minimis“.

 (Více informací žadatelé naleznou přímo v dané záložce. Pro případné dotazy je vyhrazen e-mail: osvc@mkcr.cz).