Matoušek, Václav (CZ)

 

Doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.  (1954 v Praze)

Archeolog a vysokoškolský učitel. V současné době přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Divadelní hry: 

Holá fakta o Holém vrchu. Premiéra v r. 2000, režie V. Vytiska (divadlo Sklep). Autor alternoval hlavní roli. Hra se zpěvy o roztockém lékaři a amatérském archeologovi Čeňku Rýznerovi. Nastudoval a v letech 200-2002 hrál ochotnický soubor DivOch při Spolku pro obnovu únětické kultury v Úněticích. Hra byla uvedena v Úněticích, v Roztokách u Prahy, v Praze (Malostranská beseda) a v rámci divadelního a hudebního festivalu ve Slavonicích. V r. 2006 byla hra uvedena na divadelním festivalu Předivo v Úněticích. Text publikován v knize Matoušek, V. - Dvořák, V. – Vytiska. V. – Pohribný, J. – Fuksa, P. 2003: Únětická kultura. Únětice: Spolek pro obnovu únětické kultury. Písně ze hry byly vydány na CD Holá fakta o Holém vrchu. Vydal Spolek pro obnovu únětické kultury v r. 2000. Pokrytec. Premiéra 2001, režie V. Vytiska (Sklep). Komická opereta s hudbou V. Vytisky a M. Vícha. Nastudoval a v roce 2001 hrál v Úněticích ochotnický soubor DivOch. Autor vystupoval v roli kadeřníka. Klíče od klavíru. Premiéra 2004. Hra s písněmi M. Vícha. V letech 2004-06 hráli M. Vích, P. Liška, P. Vojtová a V. Horáčková v Úněticích (2004-05) a v Praze v divadle Na prádle (2005-06). V r. 2006 byla hra uvedena na divadelním festivalu Předivo v Úněticích. Béčko. Hra s písněmi V. Vícha. V současné době hru zkouší M. Vích, P. Liška a P. Vojtová. Režie K. Žalud. Na archeologickém výzkumu. 2004. CD s touto „rozhlasovou“ hrou vydalo Muzeum hl.m. Prahy v rámci hmatové výstavy Seznamte se s archeologií. Hru nastudoval DivOch (režie V. Vytiska). Autor účinkoval v roli stavbyvedoucího. Písně s texty V. Matouška zpívá Lenka Vychodilová z divadla Sklep v pořadu Výprodej lemury lepé. Whether you're looking for free sex chat of the chatrooms require registration or sign up. All chats are "anonymous chats" - they don't require any personal information - you simply choose a nickname and enter the chatroom.


Synopse

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA