ZNAČKOVÁNÍ (2020)

Vladimír Zajíc

Obsazení: 4 ženy

Vlasta a Věra (50-70 let) se prodírají hustým lesem. Julie a Sabina (20 let) šplhají strmou lesní cestičkou. Šumava. Nepřístupný les. Větve šlehají a půda se pod nohama boří. Cíl obou dvojic je jasný. Obnovit na kmenech stromů turistické značky.

Při putování dvojic Šumavou to vypadá, že nalézt stezky, kde mají namalovat značky, přesahuje jejich schopnosti. No pochopitelně, vždyť přeci ženy nedokáží číst v mapách. Nebo že by to nebyla tak docela jejich chyba? Dostaly mapové náčrty s poznámkami, ale zdá se, že zadání koliduje s realitou přírody. Přesto obě dvojice dlouho věří, že není možné je poslat do hustých lesů v horách se špatnými pokyny, a netuší, že jde o klasický byrokratický nonsens. Jedna dvojice jde ze Strážného, druhá ze Stožce, a oba páry mají určený směr obnovy značek na Třístoličník. Po celý den putování, spíše bloudění, se snaží vyřešit jim dodanou kvadraturu kruhu. Prostě se snaží smlouvat s osudem, neboť si dlouho myslely, že cestou někde udělaly chybu, a ani je nenapadne, že tomu tak není. Prostě v tom úřednickém průšvihu zůstanou samy, stejně jako my všichni v srdci Evropy.

Hra věnována Vojtěchu Náprstkovi a Klubu českých turistů. 

 

 

 

 

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.