MONOLÓG GERTRÚDA

Roman Polák

Žánr: monodrama
Obsazení: 1 žena

Pro herečku v nejlepších letech (nejlepší roky je termín velmi individuální, proto může mít tato hra široké uplatnění).

Gertrúda je Hamletova matka. Sledujeme stav její mysli, i vztah k jejímu synovi, k manželovi i k novému manželovi, který nahradil toho starého, když zemřel. Ale i vztah k režisérovi, který se pokouší o moderní interpretaci Hamleta. I vztah herečky, která hraje Gertrúdu, k herci, který hraje Hamleta. Text není jen o Shakespearově hře, je o životě herečky, o jejím stárnutí, o jejích zklamáních i o jejích touhách. Hra je vhodná pro malá i velká divadla. Záleží na talentu a popularitě herečky a invenci režiséra. Může vzniknout hodinová inscenace. Nabízí se také spojení s druhou, tematicky obdobnou hrou Romana Poláka Monolog Chůva.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.