SVATÝ VÁCLAV

Lenka Lagronová

Obsazení: 6 mužů, 2 ženy (variabilní)

„Národnímu symbolu chcípnul kůň, ale jede se dál. Něco se tu děje úplně špatně, něco někdo obrátil hlavou dolů, ale všichni se tváříme, že je to v pořádku.“

Co se skrývá za tajemstvím fenoménu „Svatý Václav“, ke kterému český národ vzhlíží a jehož se dovolává vždy, když je nejhůř? Kamenný pomník na Václavském náměstí? Blasfémie v podobě Václava na koni obráceného vzhůru nohama? Legenda obrácená naruby? Jaká byla skutečnost? V čem byla jeho síla? A proč byl svatý? Zneužití symbolu v době okupace. Existuje rozpor mezi politikou a morálkou, vládou a svatostí?

Hru o symbolu státnosti v moderním pojetí zasadila dramatička Lenka Lagronová do fiktivní současnosti. Hlavní postavou hry je mladý pražský arcibiskup, který jde s dobou: snídá smoothie a posiluje. V současných lidech se snaží nezvyklou formou znovu probudit úctu k symbolům české státnosti. Zakáže například svatbu dcery českého premiéra ve svatováclavské kapli. Z trosek rozbité legendy o Václavovi, kterou někdo obrátil vzhůru nohama, skládá hlavní hrdina nový pomník. Jeho úsilí je snahou o pochopení podstaty mýtu a obnovení jeho původního posvátného a státotvorného rozměru. Polemika s nadřazeností světské moci nad duchovní, diskuse s naší současností, zápas o legendu a její dnešní význam a smysl.

Původní hra české dramatičky byla napsaná pro Horácké divadlo v Jihlavě.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.