SMRT PAVLA I. (PAVEL I.)

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij

Překlad: Danuše Kšicová
Žánr: historické drama
Obsazení: 28 mužů, 6 žen
Úprava: Hana Otčenášková - Burešová, Štěpán Otčenášek

Merežkovského drama je plné napětí a dramatických zvratů. Účinnost historické situace – jednoho z nejdepresivnějších období ruských dějin – je stupňována pravidelným střídáním ansámblových scén s komorními, dramaticky vypjatými se ztišeně zklidněnými, i všudypřítomnou, tíživou atmosférou strachu. Hra líčí poslední fázi spiknutí z roku 1801, které vyvrcholilo drastickou vraždou cara Pavla I. a nastolením jeho syna Alexandra I. Postavu samovládce vystihuje autor v celé složitosti jeho rozporuplného charakteru. V dramatu je zachycena dvojí Pavlova tvář – nemilosrdného tyrana, deptajícího své okolí včetně ženy a celé rodiny, a zranitelného člověka, trpícího nespavostí a neustálým strachem, člověka paranoicky podezřívavého a jindy zas dětsky důvěřivého. Dramatik mu však přisoudil ještě jednu úlohu – stylizaci do role nezbedného chlapce, který si rád dělá dobrý den ze svého okolí a jenž ve své šaškovské podobě zachází až do poloh černého humoru, při němž jeho účastníkům tuhne krev v žilách. Podobně mistrně jsou vystiženi i Pavlovi protihráči, nevyrovnaný a nerozhodný Alexandr I., hlavní organizátor spiknutí hrabě Pahlen i celá nesourodá skupina účastníků spiknutí, z nichž jenom nemnozí touží po omezení samovlády.

Adaptace vznikla v r. 2007 (inscenace Hany Burešové v Městském divadle Brno byla oceněna Cenou Alfréda Radoka a představitel role Pavla Erik Pardus získal Cenu Alfréda Radoka i Cenu Thálie za nejlepší mužský herecký výkon).

Počet představitelů mužských rolí lze snížit dle potřeb slučováním rolí a doplnit o kompars.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.