Zemřel Vladimír Tomeš

13.9.2019
Zemřel Vladimír Tomeš

Ve středu 4. září zemřel po dlouhé nemoci rozhlasový režisér a překladatel z němčiny, Vladimír Tomeš.


Vladimír Tomeš (27. 2. 1930 - 4. 9. 2019)
Vystudoval reálné gymnázium v Praze (1941-1949), poté obor herectví na pražské DAMU. Po absolutoriu v roce 1952 následovala několikaletá pouť českými oblastními divadly - Městské divadlo v Mladé Boleslavi (1952-1958), Krajské divadlo v Hradci Králové (1958-1959), Městské divadlo v Příbrami (1959-1961). Odtud pak už vedla jeho cesta do rozhlasu, do krajského studia v Plzni. Nastoupil jako režisér slovesných pořadů 1. srpna 1961. V plzeňském studiu (s občasným hostováním v Praze) setrval téměř patnáct let. Do pražské Hlavní redakce literárně-dramatického vysílání přešel v listopadu roku 1975. Pracoval zde až do svého odchodu do důchodu (1994), v externím svazku působil i poté. Kromě režie se věnoval také překladu z němčiny. Překládal dramatickou tvorbu, verš i prózu.

Překlady z němčiny:

Altenberg, Peter: Ten blázen Altenberg (VP, Praha, Lyra pragensis 1982)
Bernhard, Thomas: Divadelník (Der Theatermacher; D, Praha, Dilia 1988; in: Hry I, Praha, Divadelní ústav 1998)
Dorst, Tankred: Fernando Krapp mi napsal tenhle dopis (Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben; D, Praha, Dilia 1992)
Dorst, Tankred: Já, Feuerbach (Ich, Feuerbach; D, Praha, Dilia 1987)
Dorst, Tankred: Karlos (Karlos; D, Praha, Dilia 1991)
Dorst, Tankred: Krásné místo (Der schöne Ort; P, Praha, dybbuk 2006)
Dorst, Tankred: Legenda o nebohém Jindřichovi (Die Legende vom armen Heinrich; D, Praha, Divadelní ústav 1997)
Dorst, Tankred: Merlin aneb Pustá zem (Merlin oder Das wüste Land; D, Praha, Dilia 1988; Brno, Větrné mlýny 1998)
Dorst, Tankred: Pan Paul (Herr Paul; D, Praha Dilia 1993; premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1995)
Goethe, Johann Wolfgang: Torquato Tasso (Torquati Tasso; D v rozhlasové úpravě, premiéra Český rozhlas 1999)
Grillparzer, Franz: Vlny moře a lásky (Des Meeres und der Liebe Wellen), D v rozhlasové úpravě, premiéra Český rozhlas 2002
Hesse, Hermann: Malé radosti (Kleine Freuden; VP, Praha, Melantrich 1994)
Hesse, Hermann: Putování / Obrázková kniha / Stopa ze snu (Wanderung / Bilderbuch / Traumfährte; PP, in: Souborné dílo VI, Praha, Argo 2000)
Hesse, Hermann: Pozdní prózy (Späte Prosa; PP, in: Souborné dílo VIII, Praha, Argo 2001)
Hesse, Hermann: Psáno do písku (In den Sand geschrieben; BB, Praha, BBart 2004)
Hesse, Hermann: Stupně / Pozdní básně / Raná próza (Stufen / Späte Gedichte / Frühe Prosa; BB, PP, in: Souborné dílo I, Praha, Argo 1998)
Hesse, Hermann: Večerní mraky (Abendwolken; VP, Praha, Lyra Pragensis 1989)
Heym, Stefan: Zpráva o králi Davidovi (Der König David Bericht; R, Praha, Orbis 1995)
Hildesheimer, Wolfgang: Pod zemí (Unter der Erde; rozhlasová hra, premiéra Československý rozhlas 1991)
Hofman, Gert: Zatopení (Die Überflutung; rozhlasová hra, premiéra Československý rozhlas 1981)
Kornfeld, Paul: Žid Süss (Jud Süss; D, Praha, Dilia 1993)
Schnitzler, Arthur: Anatol (Anatol; D, Praha, Dilia 1968; Praha, Artur 2006)
Schnitzler, Arthur: Slečna Elsa (Fräulein Else; VP, Praha, Odeon 1977)
Turrini, Peter: Hotovo. Konec. (Endlich Schluss; monolog, Brno, Větrné mlýny 1999, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 2002)
Walser, Martin: Prchající kůň (Ein fliehendes Pferd; D, Praha, Dilia 1990)
Wander /Wanderová/, Maxie: Život skvělá alternativa (Tagebücher u. Briefe; deníky, korespondence, Praha, Odeon 1985
(zdroj: Obec překladatelů)