Návrhy sazebníků DILIA pro rok 2021

31.8.2020
Návrhy sazebníků DILIA pro rok 2021

Níže naleznete odkazy k návrhům sazebníků, které DILIA zveřejňuje v souladu s § 98f autorského zákona.


S výjimkou níže uvedených sazebníků DILIA pro rok 2021 své sazby nemění, a to ani navýšením odměn o inflaci.
Níže naleznete odkazy na příslušné návrhy sazeb, včetně odůvodnění.