SMRT PAVLA I. (Pavel I., 1907)

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij

Překlad: Danuše Kšicová
Žánr: Historické drama o pěti jednáních
Obsazení: 4 muži, 2 ženy, vedlejší postavy

Shakespearovské drama (v orig. Pavel I., 1907) známého ruského symbolisty D. S. Merežkovského se odehrává počátkem roku 1801 v Petrohradě v dusné atmosféře brutální vlády cara Pavla I. (1796-1801). Jediný nemilovaný syn Kateřiny II., který si nebyl jist životem, pokud jeho matka žila, se vyžívá ve vojenském drilu a krutých tělesných trestech. Policejní režim je patrný na každém kroku. Nejen města, ale i jednotlivé městské části jsou v noci neprodyšně uzavírány, vládne tvrdá cenzura. Nemilosrdné bití stíhající podřízené za nepatrné porušení předpisů ostře kontrastuje s carovou snahou o utopické řešení politických problémů Evropy. Pavel I. chce jako rytíř Maltézského řádu oslovit evropské panovníky, aby místo válek vyzývali své odpůrce na souboj. Přes odpor svých vojenských poradců se chce stát spojencem Napoleona, který se přece postavil do čela státu, a tím ukončil revoluční násilí. Podobně rozporuplný je i Pavlův vztah k nejstaršímu synovi, následníkovi trůnu Alexandrovi. Jako podezřelého jej spolu s mladším synem Konstantinem dá do domácího vězení, nakonec však umírá s jeho jménem na rtech. V posledních okamžicích svého života tedy nemyslí na svou zbožňovanou milenku, jíž to tvrdil. Má k ní ostatně obdobný synovský vztah jako Alexandr ke své ženě. Otec a syn si jsou blízcí i zjevným rozporem svých sentimentálních slovních projevů a tvrdého jednání. Alexandr se sice děsí možného násilí, které hrozí jeho otci, s jednáním spiklenců však v hloubi duše souhlasí. Rozporuplné jsou ostatně i politické názory Pavlových odpůrců, kteří jej chtějí přinutit k abdikaci, nakonec jej však zavraždí s neobyčejnou krutostí. Tragédie je plná napětí a dramatických zvratů. Její morální poselství je podivuhodně aktuální.

(Knižní vydání: Dramatika ruského symbolismu, 2. Pavel I. Originál a překlad. Přeložila Danuše Kšicová. Vydání, studie, komentáře Danuše Kšicová, Pavel Klein. FFMU Brno 2003. Smílková, fakultní prodejna FFMU, 602 00 Brno-2, A. Nováka l.)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.