LAVIČKA (Bench, 2018)

Kelly McAllister

Překlad: Barbora Haplová
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži

Joe má krizi. Alespoň na pět minut denně si chce od všeho odpočinout a pocítit klid a mír. Na jedné konkrétní lavičce. Možná kvůli tomu posune květiny, které na ni někdo náhodou položil. Sandy truchlí nad ztrátou své Maggie. Tato lavička je jejím památníkem, vzpomínkou na její život. A květiny přinesl jako úctu její památce.

Jak se vzájemně snaží přesvědčit o tom, kdo má na lavičku vlastně právo, rozjíždí konverzaci plnou pasivní agrese. Vzniká konflikt, který možná přinese odpověď na otázku: je tato lavička skutečně lavičkou? Role oběti a viníka se několikrát otočí, jak sledujeme odkrývat pravdu o osudech a osobnostech dvou protagonistů. Komedie o tom, jak těžké je najít své místo v dnešním světě, o osamělosti a obavách z cizího a neznámého. Hra skýtá rovnocennou příležitost pro dva herce. 

  Text je v elektronické podobě k dispozici v DILIA.