Překladatelská dílna DILIA 2019 zahájena

16.5.2019
Překladatelská dílna DILIA 2019 zahájena

Překlad těch nejzajímavějších her, které nabízí současná italská dramatika, byl zahájen.


V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné italsky psané dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Odbornými tutorkami jsou v letošním roce Alice Flemrová, Marina Feltlová a Tereza Sieglová.

Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Slavnostní zakončení Překladatelské dílna DILIA 2019 proběhne na podzim tohoto roku ve VILE Štvanice v režii Divadla LETÍ.

V rámci Překladatelské dílny DILIA 2019 budou přeloženy následující tituly:

Emanuele Aldrovandi: Do boje! (Allarmi!)
Stipendista: Ondřej Pazdírek
Tutorka: Marina Feltlová

Industria Indipendente: Ukolébavka (Lullaby)
Stipendistka: Sarah Baroni
Tutorka: Alice Flemrová

Pier Lorenzo Pisano: Bratři (Fratelli)
Stipendistka: Monika Štefková
Tutorka: Tereza Sieglová


Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwriting Europe.