BOŽÍ DUHA

Jaroslav Durych, František Derfler

Obsazení: 1 muž, 1 žena

Dramatické setkání dvou lidských osudů přerůstající v podobenství o bloudění, lásce a vykoupení člověka. Příběh lásky a smrti, viny, pokání a odpuštění.

Adaptace vycházející z knižního vydání Boží duhy z roku 1969 a 1991 vytváří textový základ pro jevištní uchopení této jedinečné Durychovy práce, která reflektuje básnicky svrchovaným způsobem stále palčivou otázku odsunu sudetských Němců. V opuštěné vylidněné krajině se setkává starý muž, Čech s mladou německou ženou, která prošla peklem zneuctění a ponížení. Jejich dialog se proměňuje ve vzájemnou, na dřeň jdoucí zpověď, kdy jeden podává ruku druhému při trnitém výstupu z temnot ke světlu – k vzájemnému pochopení, odpuštění a lásce.

Adaptace koncentruje Durychův text do pěti obrazů odehrávajících se v trojím prostředí jednoho proměnlivého jevištního prostoru. Ponechává pouze dvě ústřední postavy, dialogy krátí a zhušťuje, místy nepatrně zasahuje do textu tam, kde by replika zněla příliš knižně. Při všech těchto úpravách respektuje předlohu, snaží se nezkreslit smysl a hlavní motivy Durychova díla. Nic svévolně nepřepisuje, pracuje výhradně s autorovým textem.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.