SMRT IVANA ILJIČE

Lev Nikolajevič Tolstoj, František Derfler

Překlad: Emanuel Frynta
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž (+ dětská němá role)

Hluboký, nemilosrdný pohled do života "obyčejného člověka" postaveného tváří v tvář smrti. Konfrontace s nevyhnutelností vlastního konce líčená z nitra protagonisty příběhu.

Tento vlastní pohled Ivana Iljiče na přicházející konec vyvstává v Tolstého novele z širšího rámce autorského líčení, jeho význam je však základní, je vlastní osou díla. Adaptace se záměrně soustřeďuje na jedinou postavu ve snaze co nejkoncentrovaněji postihnout tuto ústřední dějovou i významovou linii. Jde o pokus o jevištní uchopení existenciálního a mravního problému, jímž je otázka individuální smrti, která je v konzumním světě anonymizována, zatlačována do pozadí a jaksi pod práh individuálního i společenského vědomí. Vznikla tak čtyřvětá skladba rozvíjející pascalovské téma úzkostiplné konečnosti člověka završované paradoxním paprskem naděje.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.