TŘETÍ TREST

František Derfler, Leonid Andrejev

Překlad: Ludmila Dušková
Obsazení: 2 muži, 2 ženy + 2 vedlejší postavy

Simuloval doktor Keržencev šílenství, aby zabil, nebo zabil proto, že byl blázen? K expertíze byli povoláni čtyři psychiatři a jejich názory se rozcházely 2:2. Při procesu se obžalovaný choval velmi klidně, na svou obhajobu však neuvedl nic. Intelektuál racionálně orientovaný doktor Keržencev sice provede rafinovaně promyšlenou vraždu, pak ale zjistí, že není pánem svého duševního stavu, že se takříkajíc vymkl sám sobě z rukou.

Dramatický příběh podle povídky Fixní idea, která je psána v Ich formě jako výpověď hrdiny příběhu o tom, co ho vedlo k zavraždění přítele. Výpověď obsahuje výslovné repliky na předpokládaná stanoviska adresátů (psychiatrů, soudních znalců) a má výrazně dialogickou stránku. Jevištní adaptace vychází právě z tohoto rysu textu a staví scénickou podobu na jeho rozvinutí. Kromě doktora Kerženceva uvádí na scénu postavu vyšetřujícího profesora Džembického a postavu lékařky jako adresáty Keržencevovy výpovědi. Kromě těchto dvou se objevují ještě dva Zřízenci jako jakýsi mlčenlivý živý inventář psychiatrického ústavu. Rozvinuta je role epizodní, ale významné postavy Máši, která zde představuje prostomyslný avšak vroucně zbožný pokorný a chápavě soucítící protějšek sebestředného, vlastní výlučností a schopnostmi rozumu opojeného Kerženceva. Vědomí souvislosti Andrejevovy tvorby s expresionismem přivádí třikrát do hry výrazový tanec.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.