DRÁMA – uzávěrka soutěže divadelních textů již 31. ledna

14.1.2019
DRÁMA – uzávěrka soutěže divadelních textů již 31. ledna

Slovenský Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlašují devatenáctý ročník soutěže původních divadelních her ve slovenském a českém jazyce s názvem DRÁMA 2018. Partnerem soutěže je Rozhlas a televize Slovenska – Rádio Devín.


Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2019.

Autor vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 €.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2019 spolu s veřejnou prezentací finálových textů prostřednictvím inscenovaného čtení Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udělí speciální cenu, kterou bude nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení v Modrém salónu SND v následujících divadelních sezónách. Partner soutěže Rozhlas a televize Slovenska – Rádio Devín udělí Cenu Rozhlasu a televize Slovenska – nastudování textu ve formě rozhlasové hry nebo inscenovaného čtení v následujících letech.

Texty finalistů soutěže budou publikované v rámci elektronické knihy.

Texty ve třech tištěných kopiích a elektronicky na CD nosiči nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € zasílejte na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2018“

Uhrazení registračního poplatku: 
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011 
Koordinátor soutěže: lenka.cepkova@theatre.sk 
Status spolu s přihláškou a podmínkami soutěže naleznete na stránkách Divadelného ústavu.

 Hlavním pořadatelem soutěže DRÁMA 2018 je Divadelný ústav ve spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerem soutěže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.