KAIN NEBO ABEL?

Lenka Procházková

Žánr: jednoaktovka
Obsazení: 3 muži, 1 žena

Apokryfní příběh začíná podle předlohy Starého zákona. Avšak ve chvíli, kdy Kain zjistí, že Hospodin jeho oběť nepřijal, reaguje zcela odlišně. Místo „plánované“ bratrovraždy spáchá sebevraždu, neboť nemůže milovat takového boha. Zoufalý Abel bratra pohřbí a po krátkém rozčileném rozhovoru s Hospodinem (jeho hlasem) odchází. Po pěti letech se na místo činu vrací se svou novomanželkou. Zjistí, že nad hrobem Kaina je navršená mohyla. Hlídač u ní vybírá poplatky. Abel a jeho žena si poblíž postaví stan, kde stráví svou první milostnou noc. U snídaně se žena šťastně Abelovi svěří, že otěhotněla a vymýšlí pro syna jméno (Enoch). Hlídač od nich vybere poplatek, pustí je k mohyle a čte ze svitku popis události, jak Kain zavraždil Abela. Novomanželka je zděšená: Ty jsi Kain? Porodím dítě vrahovi?!  Rozzuřený Abel zažene hlídače, vzkřísí omdlelou ženu a žádá Hospodina o svědectví. Boží hlas však trvá na tom, že Abel je Kain a vysvětluje, že si svůj výchovný záměr naplánovaného příběhu nedá zmařit. Po dalších peripetiích, kdy Abelova žena přistoupí na „vydírání“, protože nechce porodit pohrobka, je Abel skupinou mužů spoután a je mu na čelo vyryto znamení. Tím je trhlina v Božím plánu zacelena.   

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.