BÝT ANEBO NE - PŘÍSPĚVEK K ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY (L’être ou pas - Pour en finir avec la question juive)

Jean-Claude Grumberg

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži

Je to jako v židovské anekdotě: potkal jeden jednoho a ptá se ho…
Grumbergova komorní komedie na velké téma nese všechny rysy autorova mistrovského rukopisu, je ale lehčí než obvykle, úsporná, koncentrovaná, má židovskou inteligenci a francouzský šarm. Celá se odehrává na schodišti pařížského domu ve společném vlastnictví, kde soused jednoho dne překvapí souseda (kterým by mohl být sám autor) otázkou: Jste žid?
Jak se ukáže, hybným motorem jednání onoho „průměrného“ souseda je jeho žena, která čerpá veškeré informace o světě z internetu. A to je základ groteskního zjednodušování, zmatení pojmů a ztráty vlastního úsudku. Žena je obětí internetu, manžel je nástrojem ženy...
Z té první, zdánlivě primitivní, nicméně výbušné otázky se rodí řetězec událostí, které se odrážejí v celkem devíti setkáních obou mužů, během kterých se situace vyhrocuje, proměňuje, až se obrátí v klasickém komediálním paradoxu: z antisemitů se stanou ortodoxní židé…
Komedie je (bohužel) věrným odrazem situace, ve které se nachází evropská společnost v posledních letech, kdy se stále více probouzejí primitivní atavismy, nenávisti, xenofobie, rasismus a antisemitismus, o kterých jsme si mysleli, že jsou věcí minulosti. Zjednodušující buranství, které koresponduje s informačním chaosem a mediální manipulací, vyvolává stíny hrozby více, než bychom si přáli. Nicméně Grumberg, v duchu talmudistické tradice střižené pařížským espritem, neztrácí jiskru od začátku až do konce tohoto brilantního divadelního duetu-duelu, ve kterém není ani stopa po mentorování či moralizování. V něčem se tu Grumberg blíží rukopisu Yasminy Rezy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.