Překladatelská dílna DILIA 2018 zahájena

30.11.-0001
Překladatelská dílna DILIA 2018 zahájena

Překlad těch nejzajímavějších her, které nabízí současná rumunská dramatika, byl zahájen.


V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již počtrnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné rumunsky psané dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Odbornými tutory jsou v letošním roce Jarmila Horáková, Jitka Lukešová a Jiří Našinec. 

Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Slavnostní zakončení Překladatelské dílna DILIA 2018 proběhne v listopadu tohoto roku ve VILE Štvanice.

V rámci Překladatelské dílny DILIA 2018 budou přeloženy následující tituly: 

Elise Wilk: Crocodil
Stipendistka: Tereza Kortusová
Tutorka: Jarmila Horáková

Elise Wilk: Papírová letadla
Stipendistka: Klára Našincová
Tutor: Jiří Našinec

Bogdan Georgescu: Antisocial 
Stipendistka: Micaala Rotaru
Tutorka: Jitka Lukešová

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwrighting Europe.