Licencování digitálních služeb knihoven

14.5.2018
Licencování digitálních služeb knihoven

Tisková zpráva: Národní knihovna ČR a kolektivní správci DILIA a OOA-S se dohodli na způsobu licencování Národní digitální knihovny.


Loňská novela autorského zákona č. 102/2017 Sb. přinesla dlouho připravovanou možnost licencování digitálních služeb knihoven ze strany kolektivních správců. Národní knihovna ČR dlouhodobě připravuje projekt tzv. Národní digitální knihovny (NDK), přičemž jednou z jeho komplikací bylo, jak zajistit potřebná autorská práva k zamýšleným užitím děl v digitální podobě. Proto již v rámci přípravy citované novely autorského zákona zástupci knihoven, kolektivních správců a dalších dotčených subjektů v rámci veřejných konzultací pod patronací Ministerstva kultury ČR připravili potřebné legislativní změny vedoucí k tomu, aby kolektivní správci mohli zamýšlené nové digitální služby knihoven odlicencovat v režimu rozšířené kolektivní správy – tedy za celý repertoár druhů děl, k nimž práva spravují.

Po přijetí novely zákona a téměř roční přípravě a vyjednávání odsouhlasili v květnu tohoto roku Národní knihovna ČR a kolektivní správci DILIA a OOA-S sazebník, na jehož základě dojde k odlicencování služeb NDK pro tzv. díla nedostupná na trhu. Toto licence umožní Národní knihovně ČR a všem knihovnám spadajícím do systému knihoven podle knihovního zákona digitalizovat a dohodnutými způsoby zpřístupňovat svým registrovaným čtenářům díla vydaná do roku 1989 (neexistuje-li na trhu dostupné vydání těchto děl).

Užití digitalizovaných monografií, periodik i jejich svazků zamýšlí Národní knihovna ČR zahrnout do veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, tedy coby bezúplatnou službu pro registrované čtenáře knihoven systému knihoven, s odměnou nositelům práv řešenou platbou od Národní knihovny ČR (dále jen „NK ČR“) ze státního rozpočtu.

Na základě dohodnutého modelu tak knihovny budou moci:

  • vytvářet jednotný digitální fond zveřejněných monografií a periodik
  • tento digitální fond sdílet v rámci všech zúčastněných knihoven
  • zobrazit díla z tohoto fondu na terminálech jakékoli zúčastněné knihovny
  • umožnit registrovanému čtenáři jakékoli zúčastněné knihovny vzdálený přístup k dílům z tohoto fondu

Podrobný popis připravovaných služeb a celého modelu včetně dojednané výše odměn naleznete v přiloženém sazebníku.

Prof. JUDr. Jiří Srstka

ředitel DILIA