Šebestová, Markéta (CZ)

Šebestová, Markéta

*1992

Stipendistka překladatelské dílny DILIA 2017. V letech 2004–2012 absolvovala jazykovou větev Gymnázia Christiana Dopplera v Praze. Vedle světových jazyků se jako volnočasové aktivitě věnovala i studiu latiny a moderní hebrejštiny. Mezi lety 2012 a 2016 vystudovala v bakalářském programu religionistiku na FF UK. Od roku 2016 pokračuje ve studiu na téže škole v oborech religionistika a židovská studia.


Překlady:

SKLENĚNÁ STĚNA