POLEDNÍ ÚDĚL

Paul Claudel

Překlad: Vladimír Mikeš
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 1 žena

YSÉ:
Vzpomínám si na to! Tehdy jste si nechával růst vousy, byly drsné jak hřeblo.
Jak silná jsem tehdy byla, všecko mě těšilo, byla jsem samý smích, a jak jsem si vykračovala!
A taky hezká jsem byla!
A pak přišel život, přišly děti.
A teď, vidíte, jsem zmožená a poslušná
jak starý bílý kůň, když jde za rukou, která ho táhne,
a on jen ty čtyři nohy šoupe před sebe jednu před druhou.

Příběh ženy a tří mužů začíná na palubě zaoceánského parníku a vrcholí na jihu Číny, kde propuklo povstání. Dramatický a básnivý obraz různých podob lásky je vzrušující a silně autobiografickou výpovědí významného francouzského autora.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.