POHÁDKA POŠŤÁCKÁ

Karel Čapek, Tomáš Žalud

Autor hudby: Petr Skoumal
Žánr: hudební pohádka
Obsazení: 3 muži, 1 žena

Pohádka o tom, jak se důležité psaníčko, bez známky a bez adresy, díky poštovním skřítkům a poštovnímu doručovateli panu Kolbabovi, dostalo na správnou adresu. Dramatizace známé pohádky Karla Čapka se drží co nejvěrněji původní literární předlohy. Hudbu k písním a scénickou hudbu složil a nahrál Petr Skoumal. Hru lze hrát buď v počtu čtyř herců a to tak, že role pana Kolbaby prochází celým dějem a ostatní tři herci pak hrají několik rolí včetně vedení tří loutek poštovních skřítků. Nebo je možné zvýšit počet účinkujících podle počtu pohádkových postav, až na 5 mužů, 2-5 žen, a 3 loutkoherce.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.