CAR SAMOZVANEC

Adolf Nowaczyński

Překlad: Ladislav Slíva
Žánr: činohra
Obsazení: 18 mužů, 5 žen
Úprava: Ladislav Slíva, Andrzej Celiński

Příběh pravoslavného mnicha Grišky Otrepěva, který uprchl do Polska a tam se vydával za syna Ivana Hrozného a právoplatného dědice ruského trůnu Dimitrije. S pomocí polské šlechty a jejích ozbrojenců se roku 1605 skutečně stal ruským carem. Byl sice podvodník, ale přicházel do Ruska s krásnými ideály: přinést do ruského temného carství vzdělanost, ulehčit úděl lidu týraného autoritářským režimem, povznést ruské hospodářství a modernizovat vojenské oddíly. Narazil však na prudký odpor bojarů i nepochopení prostých lidí zvyklých žít pod knutou. Protože byl zároveň vrtkavý a nedůsledný v uskutečňování svých záměrů, byl po roce své vlády svržen a zabit a jeho polští podporovatelé, kteří se v Moskvě chovali jako ta nejhorší soldateska, byli dílem pobiti, dílem vyhnáni na Sibiř nebo do Polska. Tématem této historické fresky jsou nejen kořeny současných dosti napjatých rusko-polských vztahů, ale v podtextu i myšlenka o nutně tragickém konci ušlechtilých záměrů o vývoz svobody a demokracie do bytostně cizího prostředí, která má i pro nás aktuální konotace.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.