Dobrovolná kolektivní správa

10.1.2017
Dobrovolná kolektivní správa


Dobrovolná kolektivní správa

Jde o zastupování nositele práv kolektivním správcem nad rámec výše uvedených povinně kolektivně spravovaných práv. DILIA vykonává dobrovolnou kolektivní správu na základě „Smlouvy o zastupování při výkonu dobrovolné kolektivní správy“. V rámci dobrovolné kolektivní správy pak udílí za zastupované nositele práv tzv. hromadnou smlouvou uživatelům licenci a vybírá od nich licenční odměny, které pak nositelům práv za užití jejich děl vyplácí.

Přehled práv, které DILIA aktuálně pro nositele práv vykonává v rámci dobrovolné kolektivní správy, najdete zde.