DOBRÝ ČLOVĚK ZE SEČUANU (Der gute Mensch von Sezuan)

Bertolt Brecht

Autor hudby: Paul Dessau
Překlad: Rudolf Vápeník, Ludvík Kundera
Žánr: činohra
Obsazení: 13 mužů, 5 žen a kompars

I. BŮH: Mají to tady lidé těžké?
WANG: Ti dobří ano.

 

Bohové sestoupí na zem a marně hledají alespoň jednoho dobrého člověka. Konečně najdou prostitutku Šen Te, která jim poskytne nocleh. Jako poděkování jí dají bohové krámek s tabákem, aby mohla konat dobro a být oním jediným „dobrým člověkem“. Šen Te se ze všech sil snaží dostát mravním přikázáním, ale brzy poznává, že aby zachránila svůj krámek a holou existenci, nemůže vyhovět všem lidem. Vymyslí si tedy bratrance Šuej Ta, za něhož se převleče. Šuej Ta je jejím protikladem, je to racionální člověk a chladný obchodník. Ale pak se objeví láska…  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.