JINÝ SVĚT: DĚTI NÁM ODVEDL ISLÁMSKÝ STÁT (Another World: Losing Our Children to Islamic State , 2016)

Gilian Slovo

Překlad: Hana Nováková
Žánr: dokumentární drama
Obsazení: 11 mužů, 7 žen

Co může vést mladé lidi ze Západu k tomu, aby se odjeli zapojit do řad Islámského státu? Tato otázka stojí v jádru hry, která nabízí mnohovrstevnatý pohled na palčivý problém islámského radikalismu. Srdceryvné výpovědi tří belgických matek, které rozhodnutí svých dětí chápou jen velmi těžko, protkávají názory muslimských školáků v Londýně, kteří se denně setkávají s projevy nedůvěry a rasismu, a celé plejády akademiků a odborníků v boji proti teroru. Nejčerstvější dění je uváděno do historického kontextu sporů mezi sunnity a šíity i amerických vojenských intervencí. Ale také do kontextu konkrétních lidských životů.

            Autorka hry nepředstírá, že by na otázku rostoucí radikalizace a terorismu existovalo snadné řešení. Předkládá ovšem divákovi mozaiku, která ho nutí nahlédnout problém z více stran a vytvořit si informovaný názor. A to není málo, ve chvíli, kdy právě černobílé vidění světa se radikální organizace snaží svými útoky vyprovokovat. Zatím se jim to, zdá se, daří: od polarizujících výroků George Bushe po útocích z 11. 9. 2001, že „buď jste s námi, nebo proti nám,“ až po aktuální protiimigrační tendence a projevy rasové nenávisti.

 

            Hra je kompletně založena na doslovných záznamech rozhovorů s reálnými osobami a byla uvedena v dubnu 2016 v londýnském Národním divadle.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.